Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
4358645322864286620,92
Zorgbalans1)
Website:www.zorgbalans.nl
Openbaar belang:Bieden van hulp aan mensen met een zorgbehoefte om zolang mogelijk en op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven, zowel thuis als in diverse zorglocaties.