Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
154264623051681
MEE & de Wering
Website:www.meewering.nl
Openbaar belang:Het bieden van cliëntondersteuning aan inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden, met name inwoners met een verstandelijke beperking.