Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
8325113856721,03
Haarlem marketing1)
Website:www.haarlemmarketing.nl
Openbaar belang:Bevorderen van toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding.