Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
235000.100nvt
Alliander NV3)
Website:www.alliander.nl
Openbaar belang:Netbeheer en distribueren en transporteren van elektriciteit en gas voor producenten en afnemers.