Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
-129019763108701003154222.92
Spaarnelanden NV1)
Website:www.spaarnelanden.nl
Openbaar belang:Afvalinzameling, beheer en onderhoud openbare ruimte. (cijfers 2015)