Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
6700884050460020,89
NV SRO4)
Website:www.sro.nl
Openbaar belang:Exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed. (voorlopige cijfers)