Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
27852472612174322,46
Blijfgroep1)
Website:www.blijfgroep.nl
Openbaar belang:Bieden van preventie, opvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld.