Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
4644151212979822,87
Leger des heils1)
Website:www.legerdesheils.nl
Openbaar belang:Begeleiden van individuen en gezinnen die als gevolg van psychosociale, psychiatrische of verstandelijke problematiek te kampen hebben met problemen op meerdere levensgebieden alsmede het verzorgen van eerste opvang en doorgeleiding van dak- en thuislozen op Schiphol.