Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
841
Parnassiagroep1)
Website:www.Parnassiagroep.nl
Openbaar belang:Parnassia exploiteert twee gebruiksruimten voor verslaafden in Haarlem en biedt dagbesteding aan via Actief Talent.