Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
755314572317433198nvt
HVO Querido1)
Website:www.hvoquerido.nl
Openbaar belang:HVO Querido exploiteert diverse maatschappelijke opvangvoorzieningen, zoals de 24-uurs-voorziening aan de Wilhelminastraat in Haarlem en de opvangvoorziening Velserpoort.