Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
162925509208122,66
Toneelschuur1)
Website:www.toneelschuur.nl
Openbaar belang:Verzorgen van theater en filmvoorstellingen.