Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
84788483569823,29
Stadsschouwburg en Philharmonie1)
Website:www.theater-haarlem.nl
Openbaar belang:Verzorgen van culturele programma’s in de concertzalen en schouwburg.