Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
18688-138160524,56
Patronaat1)
Website:www.patronaat.nl
Openbaar belang:Verzorgen van optredens in het poppodium.