Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
2940232299619.53
SportSupport Kennemerland1)
Website:www.sportsupport.nl
Openbaar belang:Ontwikkelen en ondersteunen van breedtesport in Haarlem.