Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
120398718163824,11
Spaarne Peuters1)
Website:www.skos.nl
Openbaar belang:Exploiteren van meerdere peuterspeelzalen in Haarlem en Spaarndam.