Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
201524709256420,85
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland1)
Website:www.jgzkennemerland.nl
Openbaar belang:Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de gemeente Haarlem.