Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam gesubsidieerde instelling
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
-50649-107217322,64
Kontext1)
Website:www.kontext.nl
Openbaar belang:Het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden.