Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
119695621531277921,14
Gemeenschappelijke regeling Cocensus
Website:www.cocensus.nl
Openbaar belang:Uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en heffingen.