Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
158139021211333619.42
Recreatieschap Spaarnwoude4)
Website:www.spaarnwoude.nl
Openbaar belang:Het besturen en beheren van het recreatiegebied Spaarnwoude.