Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
226000.400nvt
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)3)
Website:www.bng.nl
Openbaar belang:Bancaire dienstverlener overheid.