Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
01261377415120822,36
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond4)
Website:www.milieudienst-ijmond.nl
Openbaar belang:Uitvoeren van taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu en voor taken, zoals vastgelegd in de packagedeal uit 2009. (voorlopige cijfers)