Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
49122670680nvt
Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid Kennemerland2)
Website:www.zklbereikbaar.nl
Openbaar belang:Aanpak van regionale bereikbaarheidsknelpunten uit de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking.