Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
0491nvt
Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid Kennemerland2)
Website:www.leerplein-mzk.nl
Openbaar belang:Beleid en uitvoering van leerplicht voor Zuid-Kennemerland, beleid en uitvoering van Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en de administratie voor leerplicht en RMC voor Midden en Zuid-Kennemerland.