Jaarverslag 2016

(bedragen × € 1.000,–)

Naam verbonden partij
Resultaat 2016V.V. 31-12-2016E.V. 31-12-2016AandeelBijdrage 2016Risicoclassificatie
766646376851684822,77
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)4)
Website:www.paswerk.nl
Openbaar belang:Uitvoering en behartiging van de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.