Jaarverslag 2016

Jaarverslag en jaarrekening in één oogopslag

Onderstaand figuur is een overzicht van de verschillende programma’s uit het jaarverslag en de jaarrekening. Links in het figuur staan de lasten, de kosten per programma. Aan de rechterkant van het figuur staan de baten, de inkomsten per programma.

De gerealiseerde bedragen geven het totaal aan wat de programma’s hebben gekost en opgebracht in het jaar 2016. Afwijkingen (positief of negatief) geven aan hoe deze bedragen verschillen van de verwachtte inkomsten en uitgaven uit de begroting na wijziging 2016.

Door op de verschillende programma’s te klikken kan meer gedetailleerde informatie worden opgevraagd.

Huishoudboekje in hoofdlijnen

Gerealiseerd € 549.768

Afwijking € 1.836

Gerealiseerd € 557.377

Afwijking € 7.182

Gerealiseerd € 67.207

Afwijking € -551

Maatschappelijke participatie

Gerealiseerd € 9.537

Afwijking € 32

Gerealiseerd € 111.957

Afwijking € -9.044

Ondersteuning en zorg

Gerealiseerd € 10.913

Afwijking € 2.011

Gerealiseerd € 99.764

Afwijking € -3.101

Werk en inkomen

Gerealiseerd € 56.143

Afwijking € 1.758

Gerealiseerd € 41.419

Afwijking € -1.830

Duurzame stedelijke vernieuwing

Gerealiseerd € 9.521

Afwijking € 994

Gerealiseerd € 125.391

Afwijking € 3.981

Beheer en onderhoud

Gerealiseerd € 87.159

Afwijking € 5.065

Gerealiseerd € 53.187

Afwijking € 1.486

Burger, bestuur en veiligheid

Gerealiseerd € 10.720

Afwijking € -440

Gerealiseerd € 15.575

Afwijking € -7.426

Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd € 343.950

Afwijking € -3.245

Gerealiseerd € 35.268

Afwijking € 18.322

Mutaties reserves

Gerealiseerd € 29.433

Afwijking € 1.008