Jaarverslag 2016

Gemeentelijke belastingen stijgen niet meer dan de inflatie, met uitzondering van de precario-belasting op kabels en leidingen