Jaarverslag 2016

Beperken van de kans op herhaling bij burgers die schulddienstverleningstraject hebben doorlopen