Jaarverslag 2016

Creëren van passend werk voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt