Jaarverslag 2016

Vrijwillige inzet blijft onverminderd hoog