Jaarverslag 2016

Peildatum 31-12-2016

Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Haarlem

Aantal

Percentage

> 60 jaar

188

16%

50-59 jaar

420

37%

40-49 jaar

325

28%

30-39 jaar

162

14%

< 30 jaar

54

5%

Totaal

1.149

100%

Peildatum 31-12-2016

Gemiddelde leeftijd

Leeftijd

Vrouw

48,4

Man

49,7

Man/vrouw

49,0

(bedragen x €1.000)

Hoofdafdeling

Toegestane formatie in FTE 31-12-2016

Bezetting in FTE 31-12-2016

Totale begrote personeelslasten 2016

Totale werkelijke personeelslasten 2016

Bestuur

Raad

1.012

978

College van burgemeester en wethouders

1.083

1.099

Totaal Bestuur

-

-

2.095

2.077

Huidig personeel

Directie

2,0

2,0

288

301

Concernstaf

33,0

32,3

2.660

2.816

Griffie

5,6

6,1

456

483

Middelen & Services [2]

218,8

215,3

18.039

17.741

Stadszaken

167,7

182,0

12.806

13.534

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

210,3

204,5

13.568

13.525

Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen

253,7

238,4

15.189

15.327

Gebiedsontwikkeling en Beheer

127,2

127,4

8.910

9.083

Totaal huidig personeel

1.018,4

1.008,0

71.915

72.810

Boven de sterkte [1]

-

13,5

0

0

Totaal

1.018,4

1.021,5

74.010

74.887

[1] De personele lasten voormalig personeel en boven de sterkte zijn ten laste gebracht van de daarvoor bestemde voorzieningen.

[2] Deze bedragen zijn inclusief de begrote en werkelijke kosten vakantiegeld 2016 (2,2 mln) wat in 2017 wordt uitbetaald, n.a.v.de introductie regeling IKB per 1-1-2017