Jaarverslag 2016

College van burgemeester & wethouders

J. Wienen, Burgemeester
Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en voorzitter van de gemeenteraad
J. Langenacker, Wethouder (PvdA)
Portefeuille: Werk, Economische en Sociale Zaken, Wonen en Coördinatie sociaal domein
C.Y. Sikkema, Wethouder (GLH)
Portefeuille: Beheer en Onderhoud, Duurzaamheid en Mobiliteit
M. Snoek, Wethouder (CDA)
Portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport
J. van Spijk, Wethouder (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en Monumenten, MRA, Financiën, Dienstverlening en Burgerparticipatie
J. Botter, Wethouder (D66)
Portefeuille: Welzijn en Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed
J. Scholten, Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

D66 ( 7 zetels)
mw. D. Leitner, dhr.P. Spijkerman, mw. F.G. Cannegieter, Mw. A. Dekker, dhr. M. de Groot, dhr. B. van Leeuwen, dhr. M.J.A.E. Rijssenbeek
PvdA (6 zetels)
dhr. J. Fritz,  dhr. M. Aynan, dhr. M.H. Brander, mw. N.U. Ramsodit (per 16-2-17 vervangen door dhr. J.A.F. van der Bruggen), mw. M.C.M. Schopman,
mw. D. van Loenen
GroenLinks (5 zetels)
mw. M.D.A. Huysse, dhr.
A. Azannay, dhr. R.H. Berkhout, dhr. B. Gün, mw. Z. Klazes
VVD (5 zetels)
dhr. R.G.J. de Jong (per 26-1-17 vervangen door dhr. W.J. Rutten), dhr. J. Boer, dhr. W.R. van Haga, mw. H.A. van der Smagt, mw. M.A. Sterenberg

CDA (4 zetels)
dhr. G.B. van Driel, dhr. M. El Aichi, mw. E. de Raadt, dhr. J.J. Visser

SP (4 zetels)
dhr. F.H. Garretsen, dhr. A.F. Bloem, mw. J. van Ketel, mw. S. Özogul-Özen

Ouderenpartij Haarlem (2 zetels)
dhr. F.N.G. Smit, mw.
F. de Leeuw
Actiepartij (2 zetels)
dhr. J.M. Baaijens, dhr. G. Hulster
Christenunie (1 zetel)
dhr. F.C. Visser

Trots (1 zetel)
dhr. A.P.D. van den Raadt

Hart voor Haarlem (1 zetel)
mw. L.C. van Zetten
Fractie Mohr (1 zetel)
dhr. D. Mohr

Griffier
mw. J.S. Spier