Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Programmanaam

Rekening
2015

Primaire begroting
2016

Begroting
na wijz.
2016

Rekening
2016

Lasten (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

68.122

57.754

67.758

67.207

2

Ondersteuning en Zorg

107.448

120.614

121.002

111.957

3

Werk en Inkomen

97.025

94.625

102.865

99.764

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

42.970

50.970

43.249

41.419

5

Beheer en Onderhoud

133.062

120.265

121.410

125.391

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

52.598

51.212

51.701

53.187

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

8.721

16.136

23.002

15.575

Totaal lasten

509.945

511.577

530.987

514.501

Baten (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

10.322

2.151

9.504

9.537

2

Ondersteuning en Zorg

8.656

6.274

8.902

10.913

3

Werk en Inkomen

55.493

51.362

54.386

56.143

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

10.721

17.811

8.528

9.521

5

Beheer en Onderhoud

89.871

83.275

82.094

87.159

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

10.702

8.852

11.159

10.720

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

339.159

338.321

347.196

343.950

Totaal baten

524.923

508.047

521.769

527.943

Saldo (exclusief mutaties reserves)

1

Maatschappelijke participatie

57.800

55.603

58.253

57.670

2

Ondersteuning en Zorg

98.793

114.339

112.100

101.044

3

Werk en Inkomen

41.531

43.263

48.480

43.621

4

Duurz. Stedelijke Vernieuwing

32.249

33.159

34.721

31.897

5

Beheer en Onderhoud

43.191

36.990

39.316

38.232

6

Burger, Bestuur en Veiligheid

41.896

42.360

40.542

42.467

7

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

-330.438

-322.185

-324.194

-328.375

Totaal saldo

-14.978

3.530

9.218

-13.443

Toevoegingen aan  reserves

31.649

4.641

16.946

35.268

Onttrekkingen aan reserves

23.270

7.701

28.426

29.433

Totaal saldo incl. mutaties reserves

-6.599

470

-2.262

-7.608

Een '-' (min saldo) is voordelig.