Jaarverslag 2016

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Welkom op het eerste digitale jaarverslag en jaarrekening van de gemeente Haarlem. Hierin legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over wat er in 2016 is gerealiseerd en wat de financiële resultaten zijn. 2016 was het jaar waarin het economisch herstel ook in de gemeentefinanciën merkbaar werd. Deze jaarrekening sluit af met een voordeliger saldo dan eerder was geraamd. Daarnaast is de vaste schuld in 2016 verder afgenomen. Maar een jaarverslag gaat niet alleen over geld, het gaat ook over alles wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan in en met de stad. Er is in 2016 veel gebeurd op bijvoorbeeld het gebied van participatie, duurzaamheid, onderhoud en bereikbaarheid en binnen het sociaal domein. In dit jaarverslag wordt duidelijk wat er op al deze gebieden in 2016 gerealiseerd is, maar ook welke ambities níet (volledig) zijn behaald. Daaruit moet blijken of de gemeente nog steeds op koers ligt of dat bijsturing noodzakelijk is.